Wijknieuws

Wijknieuws

Heeft u berichten, nieuwtjes of bijzonderheden die u wilt delen met inwoners van de wijken Borgele & Platvoet? Neem dan gerust contact op met: wijkcentrumdeschalm@home.nl of aan de balie van de Schalm.

 

Misschien komen bij u ook de teken/schilderkriebels boven? Meedoen kan! De lessen worden gegeven door schilder en illustrator Charles Michels. Voor info over de schilderlessen, zie https://charlesmichels.com/borgele/ De lessen worden mede mogelijk gemaakt door Stichting Fit-Art www.fitart.nl.

Kom es kijken en doe mee, want samen kunst maken… Geeft je de kracht van plezier, houdt je brein lenig, verbreedt je horizon, brengt nieuwe ontmoetingen, geeft zin in én aan de dag!

Glas- en textielcontainers verplaatst.

De glas- en textielcontainers naast de Schalm zijn verwijderd evenals de glascontainer aan de Dreef voor de Bloemendal. Hiervoor in de plaats zijn twee ondergrondse textiel- en een glascontainer geplaatst aan de Arkelstein aan de achterkant van de plus.

 

Belastingaangifte doen ?

U heeft de blauwe envelop onlangs weer ontvangen. Sommige onder u hebben waarschijnlijk wat moeite met het invullen van deze belastingaangifte, maar geen nood! Dhr. Gerrit van Tongeren wil u hiermee, namens de Schalm, tegen een kleine vergoeding helpen. Mocht u andere vragen hebben op financieel gebied zoals: toeslagen, pensioenen etc. dan staat hij ook voor u klaar.
Mocht u interesse in dit aanbod hebben dan kunt u dit aangeven bij Hans Kamp in de Schalm of per mail wijkcentrumdeschalm@home.nl en kan er een afspraak worden gemaakt.

 

Wijkgebouw de Schalm energieneutraal?

Eind februari 2018 zal de Wijkvereniging Borgele-Platvoet, gevestigd aan de Dreef 1 in wijkgebouw De Schalm, 50 jaar bestaan! De voorbereidingen voor het 50 jarig jubileum zijn in volle gang en het feest is gepland op zaterdag 26 en zondag 27 mei. Wij hopen dat de weergoden ons wat gunstiger gezind zijn dan de verwachtingen voor eind februari waardoor we onze mogelijkheden kunnen uitbreiden. Zoals velen van u zullen weten kwam de wijkvereniging vlak voor dit jubileum in zwaar weer door de vergaande bezuinigingsmaatregelen van de Gemeente Deventer op het terrein van Wijk-, Buurt- en Speeltuinverenigingen. Door forse interne bezuinigingsmaatregelen en herziening van ons verhuurbeleid ziet het er naar uit dat we het tot 2020 financieel kunnen redden mits er geen grote tegenvallers op ons pad komen. Om ook na 2020 nog over een mooi, verzorgd en veilig pand te kunnen beschikken zijn er echter investeringen nodig die we niet, zoals voorheen, met eigen middelen kunnen financieren. Dit zijn onder andere de vervanging van de dakbedekking en het vervangen van de 4 CV ketels die ons wijkgebouw op temperatuur moeten houden, in de komende koude maanden zeker geen overbodige luxe. Als wijkvereniging hebben wij ook een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaamheid, hetgeen zich uit in bijvoorbeeld de oplaadplek voor fietsen maar ook kleine maatregelen zoals het uitreiken van de plastic zakken waar plastic en drankverpakkingen mee ingezameld kunnen worden. Het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden of wij ons prachtige wijkgebouw energieneutraal kunnen maken. Dat wil zeggen dat we minimaal net zoveel energie opwekken als dat we gebruiken. Het ideale plaatje is dat we geen gasaansluiting meer nodig hebben en dat alle electriciteit die we gebruiken afkomstig is van zonnepannelen in plaats van steenkoolgestookte energiecentrales om hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Om dit te kunnen realiseren zijn er investeringen nodig zoals onder andere: vervanging van de dakbedekking, aanschaf en installatie van zonnepannelen en vervanging van de CV ketels door een alternatieve oplossing zoals bijvoorbeeld een powerunit. Om het benodige geld bij elkaar te krijgen zullen we een beroep gaan doen op fondsen, de Gemeente Deventer, sponsoren en de wijkbewoners (bijvoorbeeld door middel van crowdfunding). Als er lezers zijn die ervaring hebben op het gebied van energieneutraal (ver)bouwen en/of fondsenwerving of andere nuttige terreinen die het bestuur willen ondersteunen in dit traject dan wel tips hebben voor ons dan horen we dat graag!

Koffieochtend.

Er even tussen uit, zin om eens met iemand praten over van alles en nog wat? Liever de krant lezen of een gezelschapsspel spelen? Dat kan in de gezelligste huiskamer van Borgele ! Uiteraard ontbreken een vers kopje koffie of thee niet. Dankzij de spontane inzet van enkele nieuwe vrijwilligers kunnen we dit doen van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. De entree is gratis en iedereen is welkom. De prijs van de thee en koffie is 1,50 euro per kopje.