Wijknieuws

Wijknieuws

Heeft u berichten, nieuwtjes of bijzonderheden die u wilt delen met inwoners van de wijken Borgele & Platvoet? Neem dan gerust contact op met: wijkcentrumdeschalm@home.nl of aan de balie van de Schalm.

 

Glas- en textielcontainers verplaatst.

De glas- en textielcontainers naast de Schalm zijn verwijderd evenals de glascontainer aan de Dreef voor de Bloemendal. Hiervoor in de plaats zijn twee ondergrondse textiel- en een glascontainer geplaatst aan de Arkelstein aan de achterkant van de plus.

 

Meedenkers gezocht voor Denktank Wijkvereniging

Eind mei van dit jaar vierde de wijkvereniging Borgele-Platvoet haar 50 jarig bestaan. Een mooi en bijzonder moment om terug te kijken te genieten van de prestaties die we hebben behaald met elkaar. Wat echter afgelopen jaren duidelijk is geworden, is dat het niet zo vanzelfsprekend is dat de wijkvereniging het volgende jubileum gaat halen. De wereld om ons heen lijkt steeds sneller te veranderen, de maatschappij verindividualiseert steeds meer en de vereniging heeft steeds minder financiële middelen tot haar beschikking terwijl de kosten stijgen. Het is daarom dat het bestuur van de wijkvereniging een beroep doet op leden en wijkbewoners om deel te nemen aan een Denktank. Het doel van deze Denktank is om met elkaar ideeën op te doen om de uitdagingen die het bestuur heeft het hoofd te bieden, om bedreigingen om te zetten in kansen, kortom om samen te zorgen dat we als wijkvereniging nog een mooie en lange toekomst tegemoet kunnen gaan. Bent u bereid om uw kennis en kunde met ons te delen, stuur dan een mail naar wijkcentrumdeschalm@home.nl en meld u aan voor de Denktank dan zullen wij u een uitnodiging sturen zodra er een onmoeting staat ingepland.

Bestuur wijkvereniging Borgele-Platvoet

 

Belastingaangifte doen ?
U heeft de blauwe envelop onlangs weer ontvangen. Sommige onder u hebben waarschijnlijk wat moeite met het invullen van deze belastingaangifte, maar geen nood! Dhr. Gerrit van Tongeren wil u hiermee, namens de Schalm, tegen een kleine vergoeding helpen. Mocht u andere vragen hebben op financieel gebied zoals: toeslagen, pensioenen etc. dan staat hij ook voor u klaar.
Mocht u interesse in dit aanbod hebben dan kunt u dit aangeven bij Hans Kamp in de Schalm of per mail wijkcentrumdeschalm@home.nl en kan er een afspraak worden gemaakt.

 

                    Wijkgebouw de Schalm energieneutraal?

Eind februari 2018 zal de Wijkvereniging Borgele-Platvoet, gevestigd aan de Dreef 1 in wijkgebouw De Schalm, 50 jaar bestaan! De voorbereidingen voor het 50 jarig jubileum zijn in volle gang en het feest is gepland op zaterdag 26 en zondag 27 mei. Wij hopen dat de weergoden ons wat gunstiger gezind zijn dan de verwachtingen voor eind februari waardoor we onze mogelijkheden kunnen uitbreiden. Zoals velen van u zullen weten kwam de wijkvereniging vlak voor dit jubileum in zwaar weer door de vergaande bezuinigingsmaatregelen van de Gemeente Deventer op het terrein van Wijk-, Buurt- en Speeltuinverenigingen. Door forse interne bezuinigingsmaatregelen en herziening van ons verhuurbeleid ziet het er naar uit dat we het tot 2020 financieel kunnen redden mits er geen grote tegenvallers op ons pad komen. Om ook na 2020 nog over een mooi, verzorgd en veilig pand te kunnen beschikken zijn er echter investeringen nodig die we niet, zoals voorheen, met eigen middelen kunnen financieren. Dit zijn onder andere de vervanging van de dakbedekking en het vervangen van de 4 CV ketels die ons wijkgebouw op temperatuur moeten houden, in de komende koude maanden zeker geen overbodige luxe. Als wijkvereniging hebben wij ook een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaamheid, hetgeen zich uit in bijvoorbeeld de oplaadplek voor fietsen maar ook kleine maatregelen zoals het uitreiken van de plastic zakken waar plastic en drankverpakkingen mee ingezameld kunnen worden. Het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheden of wij ons prachtige wijkgebouw energieneutraal kunnen maken. Dat wil zeggen dat we minimaal net zoveel energie opwekken als dat we gebruiken. Het ideale plaatje is dat we geen gasaansluiting meer nodig hebben en dat alle electriciteit die we gebruiken afkomstig is van zonnepannelen in plaats van steenkoolgestookte energiecentrales om hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Om dit te kunnen realiseren zijn er investeringen nodig zoals onder andere: vervanging van de dakbedekking, aanschaf en installatie van zonnepannelen en vervanging van de CV ketels door een alternatieve oplossing zoals bijvoorbeeld een powerunit. Om het benodige geld bij elkaar te krijgen zullen we een beroep gaan doen op fondsen, de Gemeente Deventer, sponsoren en de wijkbewoners (bijvoorbeeld door middel van crowdfunding). Als er lezers zijn die ervaring hebben op het gebied van energieneutraal (ver)bouwen en/of fondsenwerving of andere nuttige terreinen die het bestuur willen ondersteunen in dit traject dan wel tips hebben voor ons dan horen we dat graag!

 

 

 Sjoelen op vrijdagochtend

Tijdens de koffieochtend op vrijdagmorgen is het mogelijk om te sjoelen. Sjoelen is een Nederlands gezelschapsspel en sport, waarbij de spelers in drie beurten 30 schijven door vier kleine gleufjes op het einde van de plank moeten schuiven. De eerste keer wordt met alle schijven geschoven, de tweede en de derde keer met de schijven die nog niet in een vakje beland zijn. De schijven krijgen het aantal punten van het vak waar ze in terechtgekomen zijn (2-3-4-1).Iedereen is welkom om mee te doen, deelname is gratis. We spelen van 09.00 tot 12.00 uur.

 

Darten in de Schalm.

Sinds begin mei kan er op zondagavond van 19.00 tot 22.00 uur gedart worden in de Schalm. We zijn nu ruim een maand bezig en we vinden het leuk dat het groepje darters per week groter wordt! Er is echter nog ruimte voor nieuwe spelers en uiteraard zijn geïnteresseerden meer dan welkom om te komen suporten. We spelen in de hal en er zijn verschillende spelvarianten mogelijk. Het speelgeld bedraagt 1 euro en bij voldoende deelnemers wordt er ook een hapje geserveerd. De bar is deze avond ook geopend en bij mooi weer staat het terras buiten voor de liefhebbers. Wij begroeten u graag op deze avond om mee te doen aan deze razend populaire sport.

Koffieochtend.

Er even tussen uit, zin om eens met iemand praten over van alles en nog wat? Liever de krant lezen of een gezelschapsspel spelen? Dat kan in de gezelligste huiskamer van Borgele ! Uiteraard ontbreken een vers kopje koffie of thee niet. Dankzij de spontane inzet van enkele nieuwe vrijwilligers kunnen we dit doen van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. De entree is gratis en iedereen is welkom. De prijs van de thee en koffie is 1,50 euro per kopje.