Organisatie

Organisatie

 
Binnen de wijk neemt de wijkvereniging Borgele & Platvoet een centrale plaats in. De vereniging is opgebouwd uit een aantal werkgroepen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de activiteiten voor jong en oud en het beheer van wijkgebouw de Schalm.
Het algemeen bestuur bestaat uit:
Voorzitter                                Dick Coulier
Vice-voorzitter                         Danny de Rijk
Penningmeester                       Raymond Savelkoel
Secretaris                                Hans Kamp
Beheer                                    Ger Vinke
Jeugdzaken                             Ilonka Kruitbos