Corona

Corona

 

Vanaf zondag 28 november gelden strengere richtlijnen die de verspreiding van het corona-virus moeten voorkomen. Er wordt gesproken over een avondlockdown waarbij de meeste gelegenheden zijn gesloten na 17.00 uur en veel activiteiten zijn stilgelegd. De verplichte sluitingstijd van 17.00 uur geldt niet voor bibliotheken, dorps- en buurthuizen, wijkcentra, jongerencentra vanwege de cruciale (sociale) functie die deze voorzieningen vervullen in de wijk. Zeker voor specifieke (kwetsbare) groepen, is het van belang dat het dorps- en buurthuis open blijft. Enerzijds om zicht te blijven houden op deze groep(en) en anderzijds om ondersteuning te continueren.