Organisatie

Organisatie

De leiding van de Wijkvereniging is in handen van het
(dagelijks) bestuur,
bestaande uit:

Voorzitter: Dick Coulier
Secretaris: Hans Kamp
Penningmeester: Raymond Savelkoel

Overige leden:
Vicevoorzitter: Danny de Rijk
Beheer: Ger Vinke
Jeugdzaken: Ilonka Bloemen-Kruitbos