Organisatie

Organisatie

De leiding van de Wijkvereniging is in handen van het(dagelijks) bestuur,
bestaande uit:

Voorzitter: Functie vacant
Secretaris: Hans Kamp
Penningmeester: Gerrit van Tongeren

Overige leden:
Vicevoorzitter: Danny de Rijk
Beheer: Jarno van den Berg
Activiteiten: Patricia Bronsvoort