Algemene Berichten

Algemene Berichten

Yoga en klankschaalavonden 2023/2024

 

Klankschaaltherapeut Gerard Somer en Yogadocente Gerreke van den Bosch zijn erin geslaagd om voor hun populaire yoga en klankschaalevent een vaste locatie en tijdstip te vinden. Vanaf september worden de avonden gehouden in de grote zaal van wijkgebouw de Schalm aan de Dreef 1, op iedere laatste vrijdag van de maand. De totale opbrengst gaat in zijn geheel naar de Tara stichting en is bestemd voor het Kloosterziekenhuis in Mundgod in Zuid India.

De avond start met Tibetaanse Yoga gevolgd door Yoga Nidra. Gerard opent rond half 8 zijn klankschalenconcert. Je kunt het klankconcert liggend of zittend ervaren, op een matje met een dekentje en kussentje (zelf meenemen). Laat je meevoeren tijdens deze mooie reis en ‘Luister met je lichaam’. De kosten zijn 10,00 euro per persoon. Opgeven brengt betalingsverplichting met zich mee omdat het voor een goed doel is. Wacht niet te lang want vol is vol! Aanmelden via info@yogadeventer of via 06-28318622.

Meer info op https://yogadeventer.nl/yoga/nieuws/

Data:
29  september
27 oktober
24 november
26 januari
23 februari
29 maart
26 april
31 mei

 

Het bestuur van de wijkvereniging Borgele Platvoet nodigt
hierbij haar leden uit tot het bijwonen van de  

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
22 SEPTEMBER  AANVANG 19.30 UUR

Opening
Notulen Algemene Ledenvergadering 2022*
Ingekomen stukken
Jaarverslag 2022 secretarieel
Financieel jaarverslag 2022* toelichting penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie
Decharge financieel beleid 2022
Verkiezing nieuw (plaatsvervangend) lid kascontrole commissie
Mevrouw Auping is aftredend. Verkiezing nieuw lid en plaatsvervangend lid.
Begroting 2024
Jaarwerkplan 2024 (toelichting voorzitter)
Verkiezing bestuursleden
Er zijn dit jaar geen mutaties.
Mededelingen van het bestuur
Contributie 2024
Rondvraag
Sluiting

 

Voorstellen van leden, voor onderwerpen ter bespreking tijdens de vergadering, kunnen als ingekomen stuk worden behandeld, indien deze uiterlijk op 15 september 2023 op het kantoor of bij de secretaris zijn ingediend. De agendastukken voorzien van een * liggen vanaf 15 september 2023 tijdens kantooruren op het kantoor van de wijkvereniging ter inzage.

 

Wandeltips voor jong en oud | Ontdek de leukste wandelingen en wandelroutes op Wij Wandelen
     

 

Dinsdagmiddag vanaf 15.45 uur tot 16.45 uur, afstand 5 km.
Na afloop koffie drinken bij sportschool Akdeniz.
Woensdagochtend 10 km. Start om 9.00-11.30 uur. Halverwege pauze.
Startplaats beide dagen is bij sportschool Akdeniz aan de Nijhoffgaarde.

Meer info Fokke en Monica Linssen, 0570-615060 of 06-42416287.  Mailadres foli50@ziggo.nl.


 

 

 


Een gezellige groep mensen oefent elke dinsdagmorgen in  de Schalm van 09.30 tot 10.15 uur voor behoud van conditie en beweeglijkheid

INTERESSE?
MELD U BIJ DE SCHALM

0570 670731
of
 wijkcentrumdeschalm@home.nl