Voor elkaar team

Voor elkaar team


VOOR ELKAAR-TEAM BORGELE-PLATVOET

Wij, als medewerkers van het Voor Elkaar-team Borgele-platvoet, sluiten aan bij het dagelijks leven. Als jij dat nodig hebt, kunnen wij meedenken over hoe, wie of wat jou dagelijks leven kan verlichten en of versterken. Naast dit contact met jou, willen we ook graag samen met jou en je buurtgenoten werken aan een fijne buurt om in te wonen.

www.voorelkaarteamsdeventer.nl

TEAM TOEGANG WMO

Met een Wmo-coach kan je een gesprek inplannen als je merkt dat jouw netwerk onvoldoende ondersteuning kan bieden om zelfstandig de dagelijkse dingen op te pakken en mee te doen in de maatschappij. Welke ondersteuning je krijgt/nodig hebt hangt af van je situatie. Tel: 0570-695399 ; mail toegangwmo@deventer.nl

Ook is het Meedoen boekje in Borgele-Platvoet van samen zijn WijDeventer huis aan huis verspreidt. Hier vind je een activiteitenoverzicht en handige tips en functionarissen in de wijk.  Zie foto in de bijlage. De foto graat opnemen in de Schalmei. Dank alvast.

 

Met vriendelijke groet,
Carla Hobert
Opbouwwerker Raster / Keizerlanden / Borgele-Platvoet

Medewerker Voor Elkaar-teams Deventer
Telefoon: 06-12935709
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

 

Voor Elkaar Teams Deventer is een samenwerkingsverband van Raster, MEE, de Kern en Solis.  www.voorelkaarteamsdeventer.nl