Voor elkaar team

Voor elkaar team

 

VOOR ELKAAR-TEAM BORGELE-PLATVOET

Iedere Deventenaar moet zoveel mogelijk ruimte hebben om zelf regie te kunnen voeren over zijn of haar eigen leven. Iedereen moet mee kunnen doen in de eigen buurt en prettig kunnen leven. Als daarbij ondersteuning nodig is, bieden we die dichtbij huis, in de eigen buurt. Samen voor sterke Deventer wijken!

De Voor Elkaar-teams bestaan uit professionals van De Kern, MEE IJsseloevers, Raster en Solis. Zij zijn aanwezig in de Deventer wijken, waar ze zich samen inzetten voor een fijne wijk, waar kansen zijn om te leren, talenten en ideeën te ontwikkelen en waar oog en aandacht is voor elkaar. Professionals zijn dichtbij, in het normale leven, en sluiten aan bij wat er leeft en speelt. Doordat professionals van de Voor Elkaar-teams nog meer actief zullen zijn in en voor de wijken, ontstaat er voor inwoners en voor ketenpartners een laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk: hoe gaat het, wat speelt er, waar is behoefte aan? Ook ondersteunen deze professionals bij het organiseren van nieuwe en versterken van bestaande activiteiten in de wijk, waar dat nodig is. Op deze manier wordt versterkt wat er al aanwezig is en kan er snel geschakeld worden om aan de slag te gaan met nieuwe initiatieven of vraagstukken in de wijk waar energie zit of behoefte aan is.

Wij, als medewerkers van het Voor Elkaar-team Borgele-platvoet, sluiten aan bij het dagelijks leven. Als jij dat nodig hebt, kunnen wij meedenken over hoe, wie of wat jou dagelijks leven kan verlichten en of versterken. Naast dit contact met jou, willen we ook graag samen met jou en je buurtgenoten werken aan een fijne buurt om in te wonen.

www.voorelkaarteamsdeventer.nl

 

TEAM TOEGANG WMO

Met een Wmo-coach kan je een gesprek inplannen als je merkt dat jouw netwerk onvoldoende ondersteuning kan bieden om zelfstandig de dagelijkse dingen op te pakken en mee te doen in de maatschappij. Welke ondersteuning je krijgt/nodig hebt hangt af van je situatie. Tel: 0570-695399 ; mail toegangwmo@deventer.nl

Ook is het Meedoen boekje in Borgele-Platvoet van samen zijn WijDeventer huis aan huis verspreidt. Hier vind je een activiteitenoverzicht en handige tips en functionarissen in de wijk.

 

Voor Elkaar Teams Deventer is een samenwerkingsverband van Raster, MEE, de Kern en Solis.  www.voorelkaarteamsdeventer.nl
Locatie: De Bloemendal, Het Laar 1 7414 BJ Deventer.