Voor elkaar team

Voor elkaar team

Nieuws van het voor elkaarteam. 

Momenteel leven we in een bewogen tijd. Het Coronavirus heeft verandering teweeggebracht in het leven van ons allemaal. Bedrijven, zelfstandig ondernemers, werknemers, ouderen, maar ook jongeren en kinderen hebben er allemaal mee te maken. Gelukkig komt er steeds meer zicht op dat het ‘normale leven’.  Fijn, iedereen kijkt hiernaar uit! 

Binnen de Sociale Teams is er een verandering in structuur gekomen om zo nog beter aan te kunnen sluiten bij de vragen en behoeften van de inwoners.  De sociale teams verder als twee afzonderlijke teams, met elk een eigen kerntaak.

Team Toegang Wmo

Team Toegang Wmo bestaat uit medewerkers van de gemeente en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Inwoners kunnen hier terecht als zij belemmeringen ervaren die ze zelf of met hun omgeving niet volledig kunnen wegnemen. De Wmo-coaches versterken bewoners, zodat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving en zelfredzaam blijven. Team Toegang Wmo is zowel voor inwoners als verwijzers per e-mail bereikbaar via toegangwmo@deventer.nl of telefonisch op  0570 – 69 53 99.

Voor Elkaar-Teams: Laagdrempelig aanspreekpunt

Het Voor Elkaar-team is een laagdrempelig aanspreekpunt in en voor de wijk. Wij kijken ernaar uit om samen met jullie te werken aan een mooie, leefbare wijk waar er ruimte is voor iedereen om mee te doen. Heeft u een mooi idee wilt u graag inzetten voor de wijk, talent ontwikkelen, een vraag of wilt u nader kennis maken? Voelt u zich dan vrij om contact op te nemen. Wij zullen werken nu nog zoveel mogelijk vanuit huis maar hopen spoedig weer vanuit de Schalm en in de wijk werkzaam te zijn. Voor nu kunt u mailen naar: t.eikelboom@voorelkaarteamsdeventer.nl

Met hartelijke groet,
Team toegang WMO en ‘Voor elkaar’  Borgele – Platvoet